รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ถนนขอนแก่น-น้ำพอง   ตำบลโคกสี  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-283015 เบอร์แฟกส์ 043-283005
Email : koksi_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :