ติดต่อเรา
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ถนนขอนแก่น-น้ำพอง   ตำบลโคกสี  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-283015 เบอร์โทรสาร 043-283005
Email : koksi_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน