ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (อ่าน 131) 07 ก.ย. 63
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (อ่าน 146) 07 ก.ย. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) (อ่าน 241) 05 มิ.ย. 63
ปฏิทินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ในช่วง covid-19 (อ่าน 194) 05 มิ.ย. 63
รับสมัคร นศท.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 570) 23 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 338) 29 ก.พ. 63
ประกาศการจัดประมูลการขายอาหารในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 717) 29 พ.ย. 61
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 12) 14 พ.ย. 61
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1153) 31 ก.ค. 61
เอกสารอบรมคูปองครู (อ่าน 1077) 20 มิ.ย. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1652) 19 ก.พ. 61
ปั่นปั่นไปไหว้พระธาตุ (อ่าน 1008) 03 ม.ค. 61
วิธีการใช้งาน Obecmail ในครั้งแรก (อ่าน 1117) 20 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2560 (อ่าน 1013) 19 พ.ค. 60
กำหนดการนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1216) 01 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัคร รอบ 2 (อ่าน 760) 13 เม.ย. 60
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 928) 07 มี.ค. 60
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 (อ่าน 1360) 21 ก.พ. 60
ร่วมโหวตให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ในการประกวดนางงามไหม ประจำปี 2559 (อ่าน 4735) 20 ก.พ. 60
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ พ.ศ. 2560 (อ่าน 1044) 01 ก.พ. 60