ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แผนการเรียน(สำหรับ ม.4)
1. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ทวิศึกษาการบริบาล)
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 
       1. สมัครเรียนด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
       2. สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายกน้าตรง 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
 
 
เปิดภาคเรียน 1/2565  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 104 ครั้ง