จดหมายข่าวโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
โครงการเยียวยาผู้ปกครองนักเรียน จำนวนเงิน 2,000 บาท
การดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวนเงิน 2,000 บาท
 
วันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ได้ดำเนินการเบิกเงินและโอนเงินตามโครงการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวนเงิน 2,000 บาท/คน ให้นักเรียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองนักเรียน 297 คน รับเงินสด 29 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 326 คน โดย ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ได้ให้การกำกับ ติดตาม ดูแล และช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการนั้นเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 85 ครั้ง