จดหมายข่าวโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 3 หนทางพารวย
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์จัดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 3 หนทางพารวย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์จึงได้สร้างฐานการเรียนรู้ 6 ฐานขึ้นมา โดยมีครูและนักเรียนแกนนำเป็นผู้รับผิดชอบ โดยบานที่ 3 หนทางพารวย เป็นฐานการเรียนรู้สำหรับใช้เป็นแหล่งศึกษา และฝึกให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียนอื่น ชุมชนภายนอกสามารถสร้างรายได้และรู้จักเก็บออมผ่านกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ 1) Design Product 2) Marketing 3) School bank
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,09:42   อ่าน 102 ครั้ง