จดหมายข่าวโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 5 น้ำคือชีวิต
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์จัดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 5 น้ำคือชีวิต

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์จึงได้สร้างฐานการเรียนรู้ 6 ฐานขึ้นมา โดยมีครูและนักเรียนแกนนำเป็นผู้รับผิดชอบ โดยฐานที่ 5 น้ำคือชีวิตเป็นฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของน้ำ ประเภทของน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภค ชนิดของสารที่ใช้ในการกรองน้ำ วิธีการดูแลรักษาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด ทำให้นักเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาด มีรายได้ระหว่างเรียน จากการจำหน่ายน้ำดื่ม มีทักษะประกอบอาชีพในอนาคต
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,09:50   อ่าน 139 ครั้ง