ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา
ประกาศจัดการเรียนการสอน online ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค.2565
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศปิดเรียนของสถานศึกษากรณีพิเศษ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาจีน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาจีน
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
การนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 นักเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เข็มที่ 2
ประกาศงดการเรียนการสอนในโรงเรียน ฉบับที่ 5/2564
ประกาศงดการเรียนการสอนในโรงเรียน ฉ.4/2564
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในสถานการณ์ Covid-19 ฉบับที่ 2/2564
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในสถานการณ์ Covid-19
เลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564
แผนผังการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564
แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site)
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 3
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 3
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 1
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)
ปฏิทินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ในช่วง covid-19
รับสมัคร นศท.1 ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563