กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธีรวัฒน์ บรรยง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0874361997
อีเมล์ : tbmusic1991@gmail.com